I lager.

Skänk pengar till Biodlingens vänner

50 kr

Artikelnummer: 114

Biodlingens Vänner
Biodlingens Vänner är en intern fond inom Sveriges Biodlares Riksförbund med syfte att stimulera och stödja utvecklingen av svensk biodling.
Medel ur fonden skall kunna utgå för att främja biodlingen genom forskning och utvecklingsverksamhet. Medel skall kunna betalas ur fonden för lokal, regional och central verksamhet. Medel skall också kunna användas för att stödja och upprätthålla en god medlemsservice från central nivå.

Gåva till Biodlingens Vänner
Intäkterna går oavkortat till Biodlingens Vänner.
Ett fint alternativ att ge istället för blommor i samband med uppvaktning, vid begravning eller som julgåva.

Texten på gåvobeviset/kondoleansbrevet görs efter önskemål. Texten skriver du i så fall i textrutan ovan.

Läs mer om fonden här