I lager.
Antal: 29

Blommor och Bin

(299 kr)
399 kr
Artikelnummer: 10012

Boken beskriver hur man gynnar en rikare pollinerande insektsfauna och samtidigt får njuta av resultatet i form av blommande växter, frukt och bär. Efter en enkel introduktion till vad pollinering egentligen är, och varför det finns pollinerare, följer en översiktlig beskrivning av alla de bin vi har i Sverige – flertalet arter okända medarbetare i trädgården för de flesta trädgårdsägare. Därefter presenteras några råd kring vad man kan göra i den egna trädgården för att befrämja mångfalden av pollinerare. Sist, men inte minst, får vi följa årets växlingar i trädgården på Underberga på den uppländska landsbygden, tillsammans med en del av de pollinerande insekter som utnyttjar de födoresurser som bjuds. Omkring 40 arter bin, inklusive humlor, har påträffats och fotograferats i blommorna, vilket är nästan 15 procent av hela det svenska beståndet av omkring 290 arter bin!

Författare: Ingemar Fries

Inbunden bok – 120 sidor

Biets värld
30 kr 10 kr
Honungsjul
169 kr 69 kr
Bin till nytta och nöje
479 kr 379 kr
Säker honung
199 kr 99 kr