I lager.

Pin - Biodlingens Vänner

50 kr
Artikelnummer: 60010

Stöd Biodlingens Vänner genom att köpa vår pin.

Biodlingens Vänner är en intern fond inom Sveriges Biodlares Riksförbund med syfte att stimulera och stödja utvecklingen av svensk biodling.

Medel ur fonden skall kunna utgå för att främja biodlingen genom forskning och utvecklingsverksamhet. Medel skall kunna betalas ur fonden för lokal, regional och central verksamhet. Medel skall också kunna användas för att stödja och upprätthålla en god medlemsservice från central nivå.

Klicka här för att läsa mer om fonden