I lager.

EAN-koder

100 kr
Artikelnummer: 09225

Du som är medlem i Biodlarna kan förvärva rätten att använda EAN-koder som förbundet disponerar. EAN-koderna köps styckvis. Rätten att använda dessa koder kvarstår så länge du är medlem i förbundet. 

Varför ska jag köpa "Egna" EAN-koder? Om du säljer honung till butik och butiken köper in honung från två medlemmar i Biodlarna som har samma EAN-koder, ( dvs Biodlarnas allmänna, som trycks på alla biodlarnas etiketter som inte har egna koder) det kan det bli problem om butiken vill sälja honungen från de två odlarna till olika pris.

Vad är det jag får när jag köper EAN-koder? Köper du EAN-koder från oss får du en sifferkombination. Du får alltså inte själva streckkoden. Önskar du använda dina EAN-koder på biodlarnas etiketter så uppger du numret vid beställningen och tryckeriet kommer trycka din streckkod på etiketten. Gör du egna etiketter finns det tjänster på nätet för att generera streckkoder utifrån den sifferkombinationen du äger.

Vilka produkter får jag använda mina streckkoder på?
Koderna får endast användas vid saluföring av svensk honung, dvs inte på smaksatt ”förädlad” honung eller andra produkter, med anledning av att etiketterna kan härledas till Biodlarna, där vårt varumärke kan äventyras. Som grund för köp av  EAN-koder och förbundets etiketter ligger alltid en godkänd honungsbedömning innevarande eller föregående år och den genomförs uteslutande på icke smaksatt/förädlad honung.

Isskrapa
49 kr 19 kr
Silvernål
699 kr
Nyckelband
59 kr 29 kr
Penna med logotype
39 kr 15 kr