I lager.

Bihusesynen 2024

0 kr
Artikelnummer: 20020

Bihusesynen finns  varje år med i bitidningen nummer 4. I bland kan det finnas tillfällen då man önskar extra exemplar av bihusesynen. Som medlem kan du beställa en bihusesyn mot portokostnad.

Vad är Bihusesyn?

Bihusesynen är ett verktyg för egenkontroll. Här finns den lagstiftning samlad, som är mest aktuell för biodling, inom områdena miljö- och hälsoskydd, producentansvar, arbetsmiljö, livsmedelssäkerhet, material utrustning och lokal, märkning, spårbarhet, bisjukdomslagen anmälan och smittförklaring, behandlingsåtgärder, säker förvaring samt uppställning. 

Med hjälp av Bihusesynen kan du enkelt kontrollera att din biodling uppfyller de viktigaste lagkraven. Dessutom är Bihusesynen ett bra hjälpmedel för god kvalitetskontroll och utveckling av din biodling.

En viktig del för god hygien, livsmedelssäkerhet och spårbarhet är egenkontrollen och det är utifrån detta som Bihusesynen har tagits fram.

Honungsjul
179 kr 99 kr
Säker honung
Slutsåld
Blommor och Bin
399 kr 299 kr
Nyfiken på bin
7 kr 3 kr
Bisyssla
299 kr 249 kr
Ritning Staplingskupa
40 kr 30 kr