I lager.

Janos Bisyssla- En bloggbok om biodling

(199 kr)
229 kr
Artikelnummer: 10034

Beställningsvara

Jan-Uno Andersson har förändrat många biodlares syn på hur bisamhällen ska invintras. För att komma till insikt om hur bina vill tillbringa sin vintervila bedrev Jan-Uno under flera år systematiska vinterstudier i sin bigård i Halland. Sina tankar och slutsatser publicerade han under flera år på bloggen Janos bisyssla samt i olika grupper på internet. Med ålderns rätt stängde Jan-Uno ner sin blogg i februari 2022. För att ge även nyblivna biodlare möjlighet att ta del av Jan-Unos insikter och lärdomar har artiklarna från bloggen nu samlats i
denna bloggbok. Boken innehåller också många av de frågor som bloggbesökare genom åren ställt i anslutning till artiklarna samt Jan-Unos svar.

Författare: Jan-Uno Andersson
Textredigering, grafisk form och original: Lillemor Bulukin

100 sidor.